Bảng lương

Bảng Lương Công nhân tỉnh Tuyên Quang  Quý 3 - 2023
Bảng Lương Công nhân tỉnh Ha Giang Quý 3 - 2023
Bảng Lương Công nhân tỉnh Lai Châu Quý 3 - 2023
Bảng Lương Công nhân tỉnh Bắc Kạn Quý 3 - 2023