VIDEO Giới thiệu về Công nhân Xây dựng và Đào Lò

Để làm tốt công việc đào lò, người thợ không chỉ có sức khỏe tốt, mà phải luôn được tôi rèn về tay nghề, trí tuệ và tinh thần trong môi trường lao động khắc nghiệt nhất. Họ cũng là người luôn nhạy bén với công nghệ mới, tìm ra phương pháp thi công hợp lý nhằm giảm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tốc độ đào lò, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho đơn vị.

Cần tư vấn hỗ trợ thêm liên hệ Phòng tuyển dụng qua Hotline: 0964.305.305