VIDEO Sở Lao động TBXH tỉnh Bắc Kạn ký kết Quy chế phối hợp tuyển lao động đi làm việc tại Tập đoàn Than khoáng sản

Sở Lao động TBXH tỉnh Bắc Kạn ký kết Quy chế phối hợp tuyển lao động đi làm việc tại Tập đoàn Than khoáng sản.

Cần tư vấn hỗ trợ thêm liên hệ Phòng tuyển dụng qua Hotline: 0964.305.305